QM-4C, s.r.o.

Jsme tým stavebních specialistů
a o TDSBOZP víme vše

Kontaktujte nás >

Specializujeme se na výkon technického dozoru stavebníka („TDS“) nad prováděním staveb ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

Dále zajišťujeme výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. („koordinátora BOZP“), při realizaci pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

Jsme tým odborníků s dlouholetou praxí

QUALITY MANAGEMENT
QM-4C, S.R.O.

TDS

KVALITA, TERMÍNY,
FINANCE

BOZP

BEZPEČNOST
NA STAVBÁCH