QM-4C, s.r.o.

SÍDLO

nám. Soukenné 669/2a
Liberec IV-Perštýn
460 01

IČO: 09686380
DIČ: CZ09686380

info@qmanagement.cz

 

POBOČKA – PÍSEK

Hradišťská 2413
Písek
397 01

QUALITY MANAGEMENT
QM-4C, S.R.O.

 

Specializujeme se na výkon technického dozoru stavebníka („TDS“) nad prováděním staveb ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a dále zajišťujeme výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. („koordinátora BOZP“), při realizaci pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Jsme tým odborníků s dlouholetou praxí.

Ing. Aleš Rožec

Ing. Aleš Rožec

obchodní ředitel